Skip to main content

Krav Maga

je moderní, praktickou, prověřenou soustavou sebeobranných technik, pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného a rychle se měnícího světa. Vyznačuje se natolik logickým a koherentním přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, že potenciálnímu praktikantovi umožňuje dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase.

Celý systém je tak zpracován do tří proudů -pro užití v ozbrojených silách,policejními složkami i v civilní sféře. Díky tomu umění získalo umění Krav Maga vysoké uznání ze strany jak zkušených borců boje zblízka, tak od vojenských i policejních autorit, a to jak pro vysokou praktickou aplikovatelnost, tak pro jednoduchost a realistický, od všeho zbytečného balastu oproštěný přístup k otázce osobní bezpečnosti.

Krav Maga se také díky svému vynikajícímu charakteru prezentuje jako ideální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, pro mladé i staré, pro lidi více či méně fyzicky vybavené. Celý systém v sobě slučuje dvě integrální a také na sebe navazující části: sebeobranu a boj zblízka v konfliktní situaci.

Krav maga je kontaktní sebeobranný bojový systém, proto konzultujte s praktickým lékařem, zda je pro vás vhodný. Také doporučujeme zajistit si zdravotní připojištění.


Tomáš Martinovský
Hlavní instruktor

U této disciplíny je možné domluvit si individuální trénink s některým z našich instruktorů. Pro domluvu osobního tréninku kontaktujte vybraného instruktora.